Słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: sobota, 19, marzec 2022 23:12

Słowo na niedzielę 20.03.2022r.

III   Niedziela  Wielkiego  Postu

 

·         Wj  3,  I-8a. 13-15

·         Ps  103

·         IKor 10, 1-6. 10-12

·         Łk 13, 1-9

                

Bóg zemsty czy miłosierny Ojciec?

Nie grzeszyć z lęku przed Bożą pomstą  -  jakże to częsty motyw.  Czyż nie słuchaliśmy kazań o nierychliwym, lecz sprawiedliwym Bogu, który za nasz grzechy pomści się w swoim czasie?  Tak, niczym nie różnimy się od tych mieszkańców Jerozolimy, przychodzących do Jezusa z pytaniem o sens morderstw Piłata  i  katastrofy budowlanej. Dlaczego zginęli ci właśnie, a nie inni, stojący tuż obok? Za jakie grzechy? Jezus  cierpliwie i wytrwale, lecz przecież nie bez silnych emocji, tłumaczy, że nie tak działa Bóg.  Gdyby tak było, czy ostałby się ktokolwiek z nas? Czy świat, z całym swoim  okrucieństwem, grzechem, pierworodnym rozłamem nie  powinien zapaść się w jednej chwili w niebyt? Tymczasem trwa, bo On, Przedwieczny, wciąż  wierzy w nasze  nawrócenie.