Słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: sobota, 06, listopad 2021 21:52

Słowo na niedzielę 07.11.2021r.

XXXII    Niedziela Zwykła   

 

·         1 Krl  17,  10-16

·         Ps  146

·         Hbr  9,  24-28

·         Mk  12,  38-44

                

Dar  dany  z  miłości

Ludziom bogatym, którzy wrzucają wiele do skarbony, niczego nie brakuje, nie ponoszą oni żadnej straty.  Natomiast uboga wdowa, która wrzuca dwie drobne monety, oddaje wszystko, co ma na swoje utrzymanie. Jej  dar jest dobrowolny. Nie ogłasza  tego wokół siebie. Tylko Bóg widzi jej gest. Jezus z pokorą wdowy zestawia pychę i obłudę uczonych w Piśmie. I to właśnie uboga, prosta kobieta, która wypełnia przykazanie miłości Boga, jest prawdziwym nauczycielem.  Ona  oddaje Mu wszystko i zawierza Jego Opatrzności. Bóg zawsze patrzy na nasze serce. Wielkość naszego daru wobec Boga zależy od wielkości miłości.