Słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: sobota, 16, październik 2021 22:14

Słowo na niedzielę 17.10.2021r.

XXIX    Niedziela Zwykła   

 

·          53,  10 - 11

·         Ps  33

·         Hbr  4,  14-16

·         Mk  10,  35-45

                

Zmień kierunek działania

Uczniowie  Jakub  i  Jan  są wierni, swoją przyszłość wiążą  ze swoim  Mistrzem. Mają zapał, są ambitni, pragną władzy. To nic złego. Tyle tylko, że myślą w kategoriach czysto ludzkich. Jezus zaprasza nas, abyśmy Mu towarzyszyli i potrzebuje zapału ludzi, ale w dziele odkupienia. Uczniowie, których powołał Jezus, nie są doskonali.  My też jesteśmy słabi. Ale gdy powierzymy Mu swoje życie, On nas umocni. Zmieni kierunek naszej energii  -  staniemy się ludźmi gotowymi do poświęceń, do ofiar, ludźmi pragnącymi mieć udział w Jego zmartwychwstaniu.