Słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: sobota, 20, marzec 2021 23:48

Słowo na niedzielę  21.03.2021r.    

V   Niedziela  Wielkiego Postu      

·        Jr 31,  31-34

·        Ps  51

·        Hbr 5, 7-9

·        J 12,  20-33

              

Radykalizm  życia  chrześcijańskiego

„Jeśli ziarno  pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie ta samo; jeśli zaś obumrze, przynosi obfity plon”. Jezus przyszedł, aby zasiać w ludzkości ziarna życia Bożego. Wymaga to wielkiego radykalizmu, bo ekonomia Boga jest inna: aby żyć, trzeba umrzeć; aby zyskać, trzeba stracić . „Ten, kto kocha swoje życie, traci je; ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”. Trzeba więc zrezygnować z siebie i podążać za Jezusem. Znakiem prawdziwego życia jest krzyż Chrystusa, który głośno woła do naszych sumień i serc. To jest owa „godzina” Jezusa. Słowo „krzyż”, wypowiedziane do człowieka naszych czasów, niesie ocalenie. Czy potrafię  usłyszeć ten głos, kiedy każdego dnia patrzę na krzyż Chrystusa zawieszony na ścianie mojego  mieszkania?