Słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: sobota, 05, październik 2013 22:25

Słowo na niedzielę

XXVII  Niedziela Zwykła  06.10.2013 r.

    Ha  1,  2 – 3;  2, 2 - 4                              

·         Ps  95

·        2 Tm 1,  6 – 8.

·        Łk  17,  5 –10

 

Rozważanie Ewangelii 

Źródło naszej siły  

Uczniowie proszą  o wzrost wiary, a Jezus ukazuje im jej owoc. Nie jest nim jednak zdolność wyrywania drzew z korzeniami, ale służba bliźniemu, nawet jeśli tym bliźnim jest ktoś od nas tak zależny, jak sługa od pana. Dlatego prośba o wiarę jest faktyczną prośbą o całkowitą przemianę naszej hierarchii wartości, tak aby pan mógł służyć swoim sługom. Tak czyni Chrystus. Dlatego autentyczna wiara zawsze przemienia nasze życie, upodabniając nas do naszego Mistrza. Takiej przemiany nie da się udawać, tak jak niemożliwe jest w ludzkich relacjach służenie swoim sługom.