About the moment

Nasza parafia

Parafia Chrystusa Króla w Ostrzeszowie

Kościół parafialny pod tym wezwaniem powstał jako świątynia ewangelicka w roku 1861. Został wybudowany w stylu gotyckim przez istniejącą w Ostrzeszowie wspólnotę wyznania ewangelickiego. Budowa trwała 2 lata. Kościół służył ewangelikom przez 84 lata do stycznia 1945 roku. Wnętrze kościoła wyglądało inaczej niż obecnie. Po przejęciu kościoła przez katolików zmniejszono chóry, żeby można było stworzyć dwa boczne ołtarze. W prezbiterium znajdował się obraz, a po lewej stronie ambona- kazalnica.Obok kościoła w 1908 roku wybudowano dom parafialny, który do dzisiaj jest użytkowany przez wspólnotę ewangelicką.

Dom parafialny

Dekretem ks. arcybiskupa Jerzego Stroby z dnia 20 września 1980 roku został powołany do istnienia Ośrodek Duszpasterski przy kościele Chrystusa Króla w Ostrzeszowie

Z kronik parafilnych...


img2

Rok 1980

Dzień 1 października 1980 można uznać za pierwszy w historii tej parafii. Jej obszar obejmował północno- zachodnią część miasta, a granica pomiędzy parafią N. M. Wniebowziętej przebiegała poprzez ulice: Kościuszki i Daszyńskiego, Borek, Zieloną, Bohaterów Stalingradu (obecnie ul. Św. ojca M.M. Kolbe), Kaliską i Powstańców Wielkopolskich. Proboszczem nowoutworzonej parafii został ks. Zdzisław Sobierajski z Targowej Górki. Pierwszym wikarym ks. Henryk Hołoś. W dniu inauguracji o godzinie 19 ks. proboszcz odprawił pierwszą Mszę św. w połączeniu z nabożeństwem różańcowym. Ingres nowego proboszcza miał miejsce w dniu 5 października na Mszy św. o godz. 9. Ksiądz proboszcz wprowadził nowy układ Mszy św. w niedziele o 8, 9 (dla młodzieży), 11 (dla dzieci), 12 i 18; w dni powszechne o 7:15 i 18.

W niedzielę 12 października został zapisany w księdze chrztów pierwszy chrzest Iwony, Katarzyny Kubiak z ulicy Klonowej.

21 października odbył się pierwszy parafialny pogrzeb śp. Stanisławy Szkopek z Os. M. Nowotki (obecnie Os. Zamkowe).

W sobotę 25 października miał miejsce pierwszy ślub Mariana Piątkowskiego i Urszuli Rudnik ze Szklarki Myśl. W ten sposób zostały urzędowo otwarte księgi: chrztów, ślubów i pogrzebów.

Od tego miesiąca rozpoczyna się zgodna z rokiem liturgicznym praca parafii. W czasie pierwszych adwentowych rorat o godz. 17 dzieci rozwiązują hasło: „Madonno, Czarna Madonno jak dobrze twym dzieckiem być” i losują figurkę Matki Bożej oraz otrzymują kolorowe zdjęcia religijne.

W dniu 19 grudnia przypadała 4 rocznica Nawiedzenia Maryi w Jasnogórskim obrazie, zostaje to połączone z pierwszymi rekolekcjami parafialnymi, które wygłosił ks. Jerzy Żurawski, proboszcz z Parzynowa.


Pierwsze miesiące istnienia parafii zamykały się takimi liczbami...

   18

Chrzty

     7

Pogrzeby

    7

Śluby