słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: niedziela, 09, październik 2016 01:17

Słowo na niedzielę 09.10.2016r. 

XXVI I I   Niedziela Zwykła  

  

2 Krl 5, 14 - 17 

 ·         Ps  98

 ·        2 Tm 2, 8 – 13  

 ·        Łk  17, 11 - 19

  

Dziękujmy  Bogu

Uzdrowienie  dziesięciu trędowatych pokazuje, jak wielkich rzeczy dokonuje Bóg w życiu człowieka, jeżeli jest się posłusznym Jego słowu. Zdumiewające jest, że odkrywa to jedynie Samarytanin, który poznał, że jest uzdrowiony i wrócił do Jezusa, aby Mu dziękować. Usłyszał wtedy znamienne słowa: Wstań, idź! Twoja wiara cię uzdrowiła. Wiara rzeczywiście ocala i zbawia człowieka, ponieważ daje udział w życiu Boga. Uzdrowiony Samarytanin otrzymał ten dar. Dlatego ze spokojem odszedł, bo wiedział, że został w pełni oczyszczony i zbawiony. My też powinniśmy wyrażać wdzięczności za Boży dar zbawienia w Jezusie. Posłuszeństwo słowu Bożemu jest również naszą drogą do uzdrowienia, a przede wszystkim do zbawienia.