Słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: sobota, 08, marzec 2014 22:20

Słowo na niedzielę    9.03.2014 r.

I  Niedziela Wielkiego Postu   

 

 

Rdz  2,  7 – 9;  3, 1 - 7                                

·        Ps    51

·        Rz  5,   12 - 19

·        Mt  4,  1 - 11

 

Rozważanie Ewangelii

Pustynne zmagania

Jezus jest wyprowadzony przez Ducha na pustynię, aby tam doświadczyć kuszenia i wskazać nam drogę walki ze złem. Jezus nigdy nie wchodzi w dialog ze Złym, tylko opiera się na słowie Ojca, które jest dla niego tarczą. Szatan uderza w to, co jest dla Jezusa najcenniejsze – Jego tożsamość Syna Bożego. To uczy nas, że pokusa nie jest związana ze słabością czy grzechem, ale z naszą mocą. Nie jesteśmy kuszeni do czegoś, czego nie potrafimy, ale do tego, co leży w zasięgu naszych możliwości, co jest naszym atutem, mocną stroną, zdolnością, darem od Boga. Im większy jest nasz ludzki potencjał, tym większa będzie pokusa.