Słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: sobota, 01, marzec 2014 22:45

Słowo na niedzielę    2.03.2014 r.

VIII  Niedziela  Zwykła   

 

 

Iz  49,   14 – 15                                

·        Ps    62

·        1 Kor  4,   1 - 5

·        Mt  6,  24 - 34

 

Rozważanie Ewangelii

Najważniejsza troska

Nie można iść równocześnie dwoma drogami. Nie można być człowiekiem duchowym, skupiając całą uwagę i troskę na zdobywaniu rzeczy materialnych. Nie można też mówić, że ufa się Bogu, kiedy liczy się tylko na własne siły. Jezus mówi nam dzisiaj, że to nie rzeczywistość materialna nam zagraża, lecz zbytnie skoncentrowanie się na niej. On zaprasza nas, abyśmy w centrum, na pierwszym miejscu, postawili w życiu relację do Boga, troskę o Jego królowanie w nas. A o wszystkie inne wymiary naszego życia zatroszczy się Ojciec Niebieski.