Słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: niedziela, 01, grudzień 2013 01:05

Słowo na niedzielę     01.12.2013 r.

I Niedziela Adwentu 

     Iz  2,   1   5                                           

·        Ps  122

·        Rz  13,  11 – 14

·        Mt  24,  37 – 44 

Rozważanie Ewangelii 

Czuwajcie!

Oczekiwanie na przyjście Jezusa nie jest porzucaniem czy też lekceważeniem obowiązków dnia codziennego na rzecz wydarzeń przyszłych, których daty nie znamy. Wręcz przeciwnie. Ten, kto oczekuje na przyjście Jezusa, zaczyna żyć pełnią dnia dzisiejszego, bowiem najistotniejszym wymiarem Jezusowego „czuwajcie!” jest pełnienie  woli Boga. Kto czuwa, nie odkłada na jutro konieczności pojednania się z bratem ani nie zaniedbuje natchnień Ducha Świętego, aby praktykować miłosierdzie wobec ubogich, ale żyje pełnią swych charyzmatów i talentów, zabiegając z całego serca, by już dziś Chrystus był obecny w jego myślach, słowach, czynach i pragnieniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

.