Słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: sobota, 28, wrzesień 2013 20:47

Słowo na niedzielę

XXVI  Niedziela Zwykła   29.09.2013 r.

    Am  6 ,  1a.   4 - 7                              

·         Ps  146

·        1 Tm 6,  11 – 16

·        Łk  16,   19 – 31

 

Rozważanie Ewangelii 

Słuchaj Mojżesza i proroków!  

Sekret wiary nie kryje się w oglądaniu cudów. Ona rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Bogacz codziennie widział Łazarza przed bramą swojego domu, ale nigdy nie dostrzegł w nim człowieka, który potrzebuje              i zasługuje na miłosierdzie. Dlaczego? Ten rodzaj ślepoty rodzi się             z odrzucenia Słowa. Człowiek, który nie pozwala, aby słowo Boże kształtowało jego życie, jego sposób patrzenia na bliźnich i na świat, pozostaje ślepy i nie może poznać prawdy, nie rozumie nic z tego, co dzieje się wokół niego. To dlatego ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii jest tak radykalne.