Słowo na niedziele

Drukuj
Utworzono: sobota, 18, kwiecień 2020 23:45

Słowo na niedzielę  19.04.2020r.     

II Niedziela  Wielkanocy  - Uroczystość Miłosierdzia Bożego   

·        Ps   118 

·        1 P  1, 3-9 

·        J  20, 19-31 

 

Tchnienie miłosierdzia 

Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi i serc. Wnosi pokój i radość w serca uczniów. Udzielając im swojego Ducha, czyni ich apostołami miłosierdzia i przebaczenia. To tchnienie Jezusa trwa do dziś. W posłudze kapłańskiej, podczas każdego rozgrzeszenia Duch Święty wylewa się na nas, lecząc rany grzechów i wypełniając nas Bożą miłością. Czy wierzę, że każda spowiedź i dla mnie staje się doświadczeniem przeżytym przez apostoła Tomasza? Wyznając Bogu grzechy, doświadczam Jego przebaczającej miłości, wiarą dotykam Jego ran. I mogę w zachwycie wyznać: ”Pan mój i Bóg mój!”.