Słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: niedziela, 28, lipiec 2019 01:10

Słowo na niedzielę  28.07.2019r. 

17   Niedziela zwykła

        

 

 ”Panie, naucz nas modlić się”

 Wiara jest relacją osobową, czyli spotkaniem Boga z człowiekiem. Jej wzrost zależy od stałości i jakości komunikacji z Bogiem. Jej wyrazem jest codzienna modlitwa. Dziś Jezus przypomina, jak set ona ważna. W modlitwie zawsze będę uczniem. Nawet ucząc jej innych (np. dzieci), sam potrzebuję postawy pokornej otwartości. Po raz  kolejny proszę Jezusa aby pomógł mi w dialogu z Bogiem. Jezus pokazuje mi trzy ścieżki zachęca, aby iść nimi wszystkimi. Na modlitwie mam prosić, w ten sposób wyrażam wiarę w dobroć i wszechmoc Boga, który nigdy nie pozostawia mojej modlitwy niewysłuchanej. Na modlitwie mam szukać, czym jest wola Boża względem mnie i jak ją realizować. Na modlitwie mam wreszcie kołatać, angażować w ten dialog całego siebie z całym swoim życiem. W modlitwie  „Ojcze nasz…” to wszystko znajdę. Codziennie, bez wyjątku.