Słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: sobota, 20, lipiec 2019 23:17

Słowo na niedzielę  21.07.2019r.   

 16   Niedziela zwykła      

 

         ·         Rdz  18,  1-10a  

·        Ps   15 

·        Kol  1,  24-28 

·        Łk  10, 38-42

Ugościć Boga

Dom Marii i Marty jest miejscem, w którym Jezus zawsze odnajduje atmosferę sprzyjająca odpoczynkowi, gościnność we wszystkich wymiarach. A jednocześnie pozwala obu siostrom doświadczać, jak ubogacające jest podejmowanie tego Gościa. Gościnność jest  piękną cechą człowieka. Czy jednak zawsze ktoś przeze mnie  goszczony odejdzie ubogacony? Wiele trudu wkładamy, aby zadbać o potrzeby jego ciała. Jezus nie gani gościnności Marty, lecz pokazuje, że człowiek to nie tylko żołądek do napełnienia. Gościnność to przede wszystkim spotkanie. To dar czasu, aby przyjąć kogoś ze wszystkimi radościami i problemami, które przynosi. Wysłuchać, doradzić, razem pomilczeć lub popłakać. A przede wszystkim w centrum postawić Chrystusa, w Nim wszystko odnaleźć. Czy moja gościnność jest znakiem wiary dzielonej z innymi?