Słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: niedziela, 02, czerwiec 2019 00:56

Słowo na niedzielę  02.06.2019r.   

 Wniebowstąpienie Pańskie      

 

         ·         Dz  1,  1-11

      ·        Ps  47

      ·        Hbr  9,  24-28; 10, 19-23

      ·        Łk 24, 46-53 

           

Umocnienie błogosławieństwem  i obietnicą Ojca

Ziemskie życie  Jezusa kończy się wydarzeniem wniebowstąpienia. Jezus krótko przypomina swoim uczniom, jaka droga wiodła ku temu i jaką powierza im misję. Następnie w geście błogosławieństwa rozstaje się z nimi. Z reguły pożegnania są pełne smutku. Może dlatego, że pozostawiają  w niepewności co do ponownego spotkania? Skąd więc radość uczniów po wstąpieniu Jezusa do nieba?  „Z wielką radością  wrócili do Jeruzalem”  (Łk 24, 52).  Oni wiedzą, że nie pozostaną sami, że słowo Jezusa  się wypełni i że otrzymają obiecaną moc z wysoka. Dzięki Duchowi świętemu będą mogli głosić Ewangelię po krańce ziemi. Teraz kolej na nas. Ojczyzna jest w niebie, ale nie można tam zdążać samemu. Ale Jezus nie pozostawił nas samych, idźmy więc w radości.  On spełnia swą obietnicę również wobec  nas.