Słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: niedziela, 21, październik 2018 01:43

Słowo na niedzielę  21.10.2018r.    

 29  Niedziela zwykła     

 

         ·         Iz  53,  10 -11  

·        Ps  33 

·        Hbr 4,  14 - 16  

·        Mk  10,  35 - 45

           

Pokorny Sługa

Nie znajdziesz Jezusa, szukając Go na zaszczytnym miejscu.  Musisz Go wyglądać tam,  gdzie się ukrywa: przy końcu stołu. Na uczcie, jaka dla ciebie wyprawił, będzie raczej pośród sług. On lubi przebywać z pokornymi, tam pytaj o Niego. Pyszałków zdaje się omijać z daleka. A nawet jeśli znajdzie się w ich towarzystwie, nikt Go tam nie rozpozna – zbyt są zajęci sobą. Zanim siadzie do stołu, połamie chleb i rozda swoim przyjaciołom, z uniżeniem i czułością obmyje im nogi. Jeśli dostrzeżesz Kogoś, kto nie wzgardził grzesznicą, która łzami obmywała Mu stopy, idź do Niego.