Słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: sobota, 06, październik 2018 21:41

Słowo na niedzielę  07.10.2018r.

 27  Niedziela zwykła        

 

·         Rdz  2,  18 -24

      ·        Ps  128

      ·        Hbr 2, 9  - 11 

      ·        Mk  10,  2-16

 

 Przymierze miłości

Tajemnicę wierności i nierozerwalności małżeństwa można wyrazić słowem „przymierze”, bo kojarzy się ono z nierozerwalną więzią Boga z ludem. Boga, który pomimo słabości swego narodu nigdy nie zrywa przymierza. Nauka Chrystusa o małżeństwie opiera się na wierze w człowieka i wierze w ludzką miłość. Skoro Bóg czyni człowieka partnerem przymierza, to czyż ludzie, których łączy miłość i pragną dla siebie dobra, nie są w stanie zbudować głębokiej i trwałej relacji?  Przymierz jest więzią niezniszczalnej miłości, a jej gwarantem jest Bóg. W niej ma udział również przymierze zawierane między małżonkami, które Kościół, mocą Chrystusa, podnosi do godności sakramentu.