Słowo na niedzielę

Drukuj
Utworzono: niedziela, 30, wrzesień 2018 00:27

Słowo na niedzielę  30.09.2018r.   

26  Niedziela zwykła     

  

·         Lb  11,  25 -29  

·        Ps  19 

·        Jk 5, 1  - 6  

·        Mk  9,  38-43. 45. 47-48

                               

Zgorszenie

 Chcąc nie chcąc, zawsze stajemy po czyjejś stronie - działaniem lub bezczynnością, mówieniem lub milczeniem, uśmiechem lub kamienną twarz. W konkretnych życiowych sytuacjach bezstronność nie istnieje. Wybierając, opowiadamy się za dobrem lub złem, postępujemy szlachetnie lub niegodziwie. Kiedyś nam wszystkim przyjdzie zdać sprawę ze swego życia. Jezus  przestrzega  przed dramatem zgorszenia: gdy drugi człowiek staje się przeze mnie gorszy, upada, zaczyna służyć złej sprawie. Mieć kogoś na sumieniu to niezwykle gorzkie doświadczenie. Dlatego Ewangelia mówi o zdecydowanym przeciwstawieniu się złu: odetnij się od tego, co cię prowadzi do zła i grzechu.